Afgelopen woensdag 15 december is Piet Jacobs op 86 jarige leeftijd overleden. Hoewel Piet, zoals hij het zelf zei, al een tijdje in zijn extra tijd zat, ging het de laatste tijd toch snel slechter met zijn gezondheid. Zeker de laatste weken was hij niet meer de energieke vrijwilliger zoals veel mensen hem gekend hebben. Hardlopen deed hij al een tijdje niet meer, maar wandelen, traplopen en het fietsen naar de Knip heeft hij zo lang mogelijk proberen te doen.

In de zomer van 1979 werd Piet lid van onze vereniging. Zijn zoon Ruud was een paar jaar eerder al lid geworden en toen Piet een oproep zag voor de recreanten groep leek dat hem wel wat. Al binnen een paar jaar werd hij gevraagd om toe te treden tot het bestuur, wat hij met korte onderbreking tot eind jaren tachtig heeft gedaan. In eerste instantie kreeg hij de taak “nevenactiviteiten” toebedeeld, maar toen de materiaalman van de vereniging stopte nam hij de accommodatie en het wedstrijdmateriaal onder zijn hoede. Dit pakte hij met zoveel energie, enthousiasme en inzet op dat hij al in 1991 benoemd is als lid van verdienste. Ook de jaren erna bleef Piet zich onverminderd inzetten voor de vereniging.

Piet was (en blijft) één van de iconen van de vereniging, een perfect voorbeeld van de ideale verenigingsvrijwilliger. Naast dat hij ontzettend veel deed voor de vereniging was hij ook de fijne, aardige en sympathieke man waar je graag een stapje extra voor wilde zetten. Niet te beroerd om mee te denken bij uitdagingen en als hij het ergens niet mee eens was dit op een goede manier uitte. De erkenning voor dit alles bleek ook in 2019 toen Piet de erespeld van de atletiekunie uitgereikt kreeg voor al zijn vrijwilligerswerk voor onze vereniging.

Naast dat we natuurlijk Miep, Ruud & Marianne, Ingrid, Carla & Ryan en alle andere familieleden heel veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit verlies, zal het overlijden van Piet ook bij veel leden zwaar vallen. We hopen dat een ieder kracht kan putten uit de waardering die we met z’n allen hebben voor de vrijwilliger Piet, maar zeker ook voor de fijne, sympathieke en aardige man die hij was. We zullen hem missen.


Namens het bestuur,

Dennis François
Voorzitter AV Groene Ster


Op dinsdag 21 december om 14:00 is de crematieplechtigheid, maar in verband met de geldende corona-maatregelen is deze niet vrij toegankelijk. Wel zal de plechtigheid via een online verbinding te volgen zijn (livestream.zoomenzegestede.nl met codewoord: gTGSb8). Mede op verzoek van de familie zal tot en met vrijdag 24 december in de kantine van onze vereniging de mogelijkheid zijn tot het tekenen van een condoleanceregister.

Laatste foto's

Album miniatuur
Aflopen Opstapgroep
2022-07-16
Album miniatuur
Jeugdkamp
2022-04-01
Album miniatuur
Clubcross
2022-02-06